Prekladateľská agentúra LX - Profesionálne preklady a tlmočenie v mnohých jazykoch 

Otváracie hodiny: Pondelok - Štvrtok, 09.00-12.00 Mimo týchto hodín Home Office, volajte 0902/913670

Ďalšie služby

  • Skenovanie / Digitalizovanie písomností pomocou OCR
  • Korektúry slovenských textov
  • Poradenstvo (jazykové a komunikačné)
  • Lokalizovanie textov
  • Praktická pomoc pri riešení komunikačných problémov
  • Obchodné sprostredkovanie

Skenovanie / Digitalizovanie písomností pomocou OCR

Máte väčšie dokumenty a potrebujete digitálne súbory v programe Word? Vo firme LX preklady ste opäť na správnej adrese. My Vám naskenujeme celé dokumenty alebo len určité texty a obrázky z papierových podkladov do elektronickej podoby vhodnej pre použitie na internete alebo do prezentácií.

Pomocou najmodernejšieho softvéru Vám následne vieme skonvertovať naskenovaný text alebo súbor PDF do súboru v programe Word. To znamená, že už nemusíte prácne prepísať text, ktorý máte len na papieri!

Po skonvertovaní dokumentu Vám vieme za príplatok upraviť text do bezchybného súboru bez zbytočných kódov a so správnou, pôvodnou textovou úpravou.

Naše ceny sú:

Skenovanie:
€ 0,18 za každú stranu.
Forma dodania: mailom / USB-kľúč / CD (za príplatok)
UPOZORNENIE: Minimálna fakturačná suma je € 10,00.

Skonvertovanie:
€ 0,10 za každú stranu.
Forma dodania: mailom / USB-kľúč / CD (za príplatok)
UPOZORNENIE: Minimálna fakturačná suma je € 10,00.

Textová úprava skonvertovaných dokumentov
€ 10,00 za hodinu. Minimálna fakturačná jednotka je 1 hodina. Po prvej hodine vyúčtujeme každú načatú polhodinu.
Forma dodania: mailom / USB-kľúč / CD (za príplatok)
UPOZORNENIE: Minimálna fakturačná suma je € 10,00.

Pošlite svoju objednávku mailom na info@lx.sk alebo poštou na adresu:
LX Preklady, s.r.o.
Begova 11
984 01 Lučenec

Korektúry slovenských textov

Pripravili ste texty a želáte si odbornú (pravopisnú a štylistickú) korektúru? Vo firme LX preklady ste na správnej adrese.

Poradenstvo (jazykové a komunikačné)

Môžete sa obrátiť na LX preklady pre rôzne jazykové služby, napríklad pre zhrnutia textov, redakciu reklamných textov a písanie alebo znovupísanie textov.

Ku komunikačnému poradenstvu patrí poskytovanie informácií o obchodovaní s inými krajinami. Podľa potreby môžeme zostaviť špeciálny krátky kurz zameraný na určitú krajinu. Príklad: pre zamestnancov svetoznámeho holandského podniku, ktorí mali ísť pracovať na Slovensku, sme urobili dvojdňový program so 4 lektormi, ktorí ich krátko oboznámili so Slovenskom, so slovenskou kultúrou, politikou, ekonómiou, mentalitou a životnými podmienkami.

Lokalizovanie textov

Predávate výrobky, ktoré sú chutné ako čerstvá bryndza. Veríme Vám, ale keď to máme preložiť do holandčiny, zbytočne zabezpečíme doslovný preklad, keď 99,99% všetkých Holanďanov nevie, čo je bryndza. V takých prípadoch prispôsobíme Vaše texty tak, aby porovnávanie ostalo, ale v takej forme, ktorá je pochopiteľná pre potenciálneho zákazníka danej jazykovej oblasti. V danom prípade by sme z čerstvej bryndze urobili napríklad mladý goudský syr.

Praktická pomoc pri riešení komunikačných problémov

Pravidelne riešime praktické problémy medzi firmami. Nie je nič jednoduchšie ako zatelefonovať zahraničnému partnerovi a ihneď vyjasniť v cudzom jazyku nejaké nedorozumenie alebo upresniť nejaký termín. Stačí nám zavolať alebo zájsť k nám a pomôžeme Vám okamžite.

Obchodné sprostredkovanie

LX preklady má dobré kontakty s obchodnými a výrobnými firmami a s právnikmi v rôznych európskych krajinách. LX preklady môže založiť kontakty s možnými partnermi za účelom komerčnej spolupráce. Tieto práce vykonávame len za vopred dohodnutú tarifu, nie na základe “no cure, no pay“. Práce sa spravidla obmedzujú na založenie kontaktov v prvej fáze spolupráce medzi podnikmi alebo inštitúciami.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás