Prekladateľská agentúra LX - Profesionálne preklady a tlmočenie v mnohých jazykoch 

Otváracie hodiny: Pondelok - Štvrtok, 09.00-12.00 Mimo týchto hodín Home Office, volajte 0902/913670

Cenník prekladov

platný od 23.5.2024

DRUH DOKUMENTU Cena v EUR
za úradný preklad
Rodný list, sobášny list, úmrtný list 27,50
Maturitné vysvedčenie, výučný list 1 NS 27,50
Výpis z registra trestov 29,50
Technický preukaz k vozidlu, odhláška (pri nemeckom TP ide o dve časti, cena x 2 ) 27,50
Apostila 5,-
Vyhotovenie kópie prekladu 15,-

Uvedené ceny úradných prekladov za konkrétny typ dokumentu platia pre všetky jazyky krajín EÚ, okrem:

  • češtiny, kde je cena 20,00 EUR;
  • holandčiny, kde je cena 29,50 EUR;
  • taliančiny, slovinčiny, bulharčiny, rumunčiny, gréčtiny, nórčiny, švédčiny a fínčiny, pri ktorých je cena za normostranu 33 až 35 EUR.

Pri neštandardnom type konkrétneho dokumentu sa vychádza z počtu normostrán.

Cena za preklad dokumentov v ostatných jazykoch bude stanovená po predložení dokumentov k cenovej ponuke.

Pri iných než štandardných úradných dokumentoch uvedených v tabuľke je určujúcou jednotkou pri stanovení ceny prekladu počet normostrán preloženého textu, pričom 1 normostrana je text s rozsahom 1800 znakov.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás