Prekladateľská agentúra LX - Profesionálne preklady a tlmočenie v mnohých jazykoch 

Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok, 08.30-12.30 Mimo týchto hodín Home Office, volajte 0902/913670

Cenník prekladov

platný od 16.8.2022

DRUH DOKUMENTU Cena v EUR
Rodný list/Sobášny list/Úmrtný list zo SJ à (1 normostrana)
- anglický jazyk, nemecký jazyk 24,50
- anglický jazyk, nemecký jazyk s apostilou à (1 normostrana) 29,50
- holandský jazyk 29,50
- holandský jazyk s apostilou à (1 normostrana) 34,50
- francúzsky jazyk, taliansky jazyk (1NS) à (1 normostrana) 27,-
- francúzsky jazyk, taliansky jazyk s apostilou (1 NS) à (1 normostrana) 27,-
Maturitné vysvedčenie, výučný list (1NS) à (1 normostrana)
- anglický jazyk, nemecký jazyk 24,50
Výpis z registra trestov (2 NS) à (2 normostrany)
- anglický jazyk, nemecký jazyk, holandský jazyk, ruský jazyk 29,50
- nemecký jazyk, len predná strana 24,50
Technický preukaz:
- TP z holandského jazyka (cena za dokument) 29,50
- TP z nemeckého jazyka (časť 1 a 2) 49,-
- TP z talianskeho jazyka (1-2 NS po) à (1-2 normostrany po) 27,-
- odhláška z talianskeho jazyka (1NS) à (1 normostrana) 27,-
- TP z PL (1NS) 27,-
- karta pojazdu z PL (1NS) 27,-
- TP z francúzskeho jazyka (cena za dokument) (francúzsky, luxemburský, švajčiarsky, belgický) 27,-

Pri ostatných úradných dokumentoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke vyššie, je cena prekladu stanovená podľa počtu normostrán.

JAZYK 1 normostrana
(1800 znakov)
anglický jazyk 24,50
arabský jazyk 35,-
bulharský jazyk 35,-
český jazyk 20,-
francúzsky jazyk 27,-
grécky jazyk 33,-
holandský jazyk 29,50
maďarský jazyk 27,-
nemecký jazyk 24,50
poľský jazyk 27,-
rumunský jazyk 33,-
ruský jazyk 27,-
slovinský jazyk 33,-
srbský jazyk 33,-
španielsky jazyk 27,-
švédsky jazyk 33,-
taliansky jazyk 27,-
turecký jazyk 45,-
ukrajinský jazyk 27,-
nórsky jazyk - český jazyk 33,-
nemecký jazyk – český jazyk 33,-
anglický jazyk - český jazyk 33,-
dánsky jazyk – český jazyk 33,-
litovský jazyk – český jazyk 35,-
lotyšský jazyk – český jazyk 35,-
Cudzí – Cudzí
(oba jazyky iné ako slovenské)
50,-

Neúradné preklady

JAZYK 1 normostrana
(1800 znakov)
anglický jazyk 20,-
český jazyk 15,-
francúzsky jazyk 20,-
holandský jazyk 25,-
maďarský jazyk 20,-
nemecký jazyk 20,-
poľský jazyk 20,-
ruský jazyk 20,-
taliansky jazyk 20,-

V prípade iných jazykov, neúradných prekladov a pri obsiahlejších prekladoch sa cena dohodne individuálne. Pri mimoriadne náročných textoch môže byť účtovaná prirážka vo výške 100%. K súrnym prekladom môže byť účtovaná expresná prirážka.

Poštovné a balné za každú štandardnú zásielku na slovenskú adresu: 1,90 €
Poštovné a balné za každú zásielku na zahraničnú adresu: podľa štátu.
Štandardne posielame každú zásielku poštou 1. triedy.
Cenník je platný od 16.8.2022

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás